Majbrit Villadsen

Hvordan har du det med at sige fra, at sig nej?

Føles det let, eller føles det svært?

Eller undlader du helt at gøre det, og er endt med at blive en dørmåtte?

Både jeg, og andre, snakker om at lære at sætte grænser, at lære at kunne sige til og fra. For mange er det forbundet med uro, eller direkte frygt, at skulle sige nej.

Og det kan jeg godt forstå.

For de fleste af os, har igennem vores opvækst haft meget træning i at lade vores grænser overskride, og er ikke blevet tilstrækkeligt støttet i at udvikle sunde og klare grænser. Vores nej er ikke blevet respekteret.

Det sker for eksempel når vi bliver spurgt om vi skal have skiftet ble, og vi siger nej, men mor eller far trumfer igennem (for selvfølgelig skal vi det) - og under megen skrigen, skrålen og kropsvridninger får vi skiftet ble.

Eller hvis man har fået at vide at man skulle give onkel lidt-for-våde-læber et godnatkys, eller tante alt-for-omklamrende et kram - og fuld af modvilje gjorde man det.

For tidligere erfaringer lærte os at hvis vi ikke gjorde det, så kom der en reaktion fra en af vores vigtige voksne, som sendte et signal om at vi havde gjort noget forkert. 

Det kan vi have tolket til at VI var forkerte, hvis vi ikke opførte os ordentligt, og gjorde hvad der blev sagt

Mønstre fra barndommen – som har været nødvendige for os dengang (også kaldet forsvarsmekanismer eller overlevelsesstrategier) - følger os ofte i voksenlivet. De kan gøre det svært at mærke egne følelser og behov, eller at stå ved os selv. Indtil vi bliver bevidste nok om mønstrene, til at kunne ændre dem når de ikke tjener vores trivsel.

Det kan være vi har svært ved at sige nej, når vi bliver inviteret til en komsammen. 

Vi vil ikke gøre den anden ked af det, for skyldfølelsen ved at mærke den andens ked-af-det-hed er svær at bære. Så vi ender med at sige ja selvom vi ikke har lyst, og bruger derefter en masse energi på at finde på en ’god undskyldning’ for at komme ud af det.

Det kan også være vi ikke får sagt stop, når det går lidt for hurtigt for os med den nye date, for vi vil ikke ’ødelægge den gode stemning’.

Men hvad vil det egentligt sige at sætte en grænse?

At sætte en grænse, handler om at finde og mærke sit ’nej’. Når du virkelig kan mærke og udtrykke dit nej, så kan du også stole fuldt og fast på dit ja. På den måde kan du leve i overensstemmelse med dit indre. Og du hjælper andre til at forstå dig bedre, fordi du er klar og tydelig i din kommunikation.

På en Wheel of Consent® workshop, arbejder vi med de forskellige elementer i at finde og mærke vores nej’er og vores ja’er, og at øve at udtrykke dem mere klart.

Domæne, grænse og afgrænsning

Én af mine mentorer, Betty Martin (skaberen af Wheel of Consent®), forklarer omkring brugen af ordet grænse, når vi snakker om grænser indenfor Wheel of Consent. Så vi har et fælles udgangspunkt.


Hun snakker om ’domain, boundary, limits’, som jeg har oversat til dansk som ’domæne, grænse og afgrænsninger’. 

Dit domæne er det du har retten til og ansvaret for. 

Her taler vi om:

  • Din krop
  • Dine tanker og følelser
  • Din lyst og nydelse
  • Dine afgrænsninger

Dét, som omslutter dit domæne, eller kanten af dit domæne, om du vil, er din grænse.

Det er den der adskiller, hvad der er dit, og hvad der er mit. Den ændrer sig ikke.

Du har altid retten til, og ansvaret for, din egen krop, dine tanker, følelser og så videre. Og jeg har altid retten til, og ansvaret for, det som ligger i mit domæne.

Du har også altid retten til, og ansvaret for, hvad du er villig til at deltage i, på et hvert givent tidspunkt.

Og med hvem du er villig til, at gøre hvad med, og hvor længe.

Det er hvad Betty Martin kalder en afgrænsning (limit). Din afgrænsning vil givetvis være forskellig, alt efter hvem du interagerer med.  

Og du har ret til at ændre mening.

På et hvilket som helst tidspunkt - i en hvilken som helst relation.

Der er mange måder at bruge ordet grænser på.

Og det her skriv handler om hvordan det bruges indenfor Wheel of Consent®, som en fælles forståelsesramme.

Det vi træner bliver vi gode til

Når vi gør det i bevidsthedens lys, er der et kæmpe potentiale for at transformere vores liv og vores relationer. Det er det vi gør på en Wheel of Consent® workshop.

Et par ord om vrede og grænser

Vreden (aggressionskraften) er med til at passe på vores grænse. Men hvis du, som jeg, er vokset op med at det ikke var okay at udtrykke vrede, har du lært at undertrykke den – måske så meget at du slet ikke kan mærke vreden mere. 

Eller måske føles det farligt for dig at mærke vreden, og vækker uro og en følelse af utryghed. Så du mærker måske sorgen i stedet for.

Eller måske har du vendt vreden indad i stedet for, og er blevet god til at slå dig selv oven i hovedet.

Det betyder ikke at du skal rive hovedet af andre for at markere din grænse.

Blot en indre opmærksomhed på hvordan du bruger din vrede. Om den gavner dg eller er giftig.

For hvis du undertrykker den, vender den mod dig selv, eller kaster den ud på andre, så hjælper den dig ikke til at skabe bedre og sundere relationer.

Vil du blive bedre til det der med grænser?

På forskellige måder har vi lært at navigere os igennem det terræn vi er vokset op i. Og det vi gør mange gange nok, bliver vi rigtig gode til. 

Derfor kræver det også en bevidst indsat at gøre noget andet. 

Du må skinne lyset på, hvad det ér, du gør. Hvad der sker i dig. Hvad du mærker i forskellige interaktioner.

På den måde kan du dekonstruere hvad du har lært, skille det ad og se på enkeltdelene. For så at kunne samle det på den måde du vil.

Så du ikke længere siger ja, når du mærker nej.

Og så det ikke længere føles så farligt at stå ved dit nej.

Du skaber grobund for en bedre og sundere måde at indgå i relationer på, uanset om det er i forhold til famile, kæreste, kollegaer eller venner.

Det er netop det vi gør på en Wheel of Consent® workshop. Vi gør den her verden til et bedre sted at leve, og vi starter med os selv.

Har du lyst til at være med? 

Jeg holder løbende Introduktions workshop til Wheel of Consent, eller 2-dages Wheel of Consent® workshop, hvor der er mulighed for at gå i dybden.

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere, så er du meget velkommen til at skrive på soulbliss@soulbliss.dk eller ringe på 53377882.

Kom i gang med det samme, uden at det koster dig en krone

Skriv dig op til at modtage e-mails fra mig, så hjælper jeg dig på vej, med en af de grundlæggende øvelser i Wheel of Consent, som du kan gøre på 5 minutter, som øger dit fokus og din bevidsthed, og som hjælper dig til at blive mere opmærksom på dig selv og din krop.

Som en sidegevinst, øger det din evne til at mærke nydelse

Hvis du laver den 5 minutter om dagen, vil du hurtigt kunne mærke en forandring. Øvelsen er fra Betty Martin, som har skabt Wheel of Consent, som er et redskab til at blive mere opmærksom på, hvad der sker i dig, specielt i relation til andre.

Det er simpelt, men det tager tid at ændre gamle mønstre, så vær tålmodig med dig selv. Når du mærker glæden ved at komme hjem til dig selv, og hvordan det påvirker din livslyst, dit energiniveau og din evne til at være nærværende OG gør dine relationer og interaktioner lettere, dybere og mere meningsfyldte, vil det være det hele værd. Jeg hepper på dig!

Om forfatteren

Hej, jeg hedder Majbrit, og siden 2016, har jeg arbejdet med, og været dybt fascineret af, the Wheel of Consent®. Det er et redskab til indre transformation, der gør det væsentligt lettere at mærke hvad du har lyst til, og til at sætte grænser, så det bliver nemmere og sjovere at være dig i relation til familie, kæreste, venner og kolleger.